חגלה- מלא לשלשת,מתחת לעץ שהן נחות בו ביום-

מצבור לשלשת מתחת לעץ שחגלות נחות עליו ביום