חגלה-מרבץ צל עם צואה

אפשר לראות איך הצואה מפוזרת עד הגבול של הצל שנמצא שם בשעות החמות.