חגלה- מתחת לעץ שהחוגלות נחות עליו-לשלשת ונוצות

מצבור לשלשת ונוצות מתחת לעץ