חתול,שיחרור לחץ-פניה חזקה שמאלה

חתול,שיחרור לחץ-פניה חזקה שמאלה