חתול (צפורניים נראות,כנראה בשל תנועה מהירה בבוץ)

חתול (צפורניים נראות,כנראה בשל תנועה מהירה בבוץ)