ינון חנונה

ינון תמונה אתר

גדל בירוק של הצפון  וחי בסביבות יער יתיר בשנים האחרונות

אוהב ולומד את מיומנויות החיים הקדומות  בחומר ברוח

מאמין שבטבע יש את המפתח לשיבת האדם אל עצמו  מבחינה אישית ומבחינה חברתית, ומאמין בטבע כדרך חיים המחזירה אותנו אל הטוב הפשוט שממנו נבראנו.

בשנים האחרונות עובד עם ילדים ונוער בטבע  במסגרות שונות ומדריך חוגים ופעילויות של 'בני אדמה' במרכז.