לטאה-רגוע ובהלה

לטאה-רגוע ובהלה עם שינוי בכיוון התנועה