מימי לשמאל-נוצות גב,,כיפה,בין זנב לכנף,כנף,כנף

מימי לשמאל-נוצות גב,,כיפה,בין זנב לכנף,כנף,כנף