מימין לשמאל-כנף,כנף,"אצבעות",זנב

מימין לשמאל-כנף,כנף,"אצבעות",זנב