תנשמת-גולגלת עכברים בתוך צנפה

צנפה פתוחה עם גולגולת