שועל,קדמי ואחורי

ניתן לראות את השערות בכפות הרגליים