צבוע,קדמי ואחורי,ליד תן

צבוע קידמי ואחורי (הגדולות) ליד תן