צבוע גללים

צבוע- גללים (ועקיבה ליד- לא מאוד ברורה)