חומעה יפה

חומעה- עלים אכילים חיים. אין להפריז.כמות גדולה עלולה לגרום נזק לכליות!