מרווה ריחנית- עלים לחליטה ועפצים אכילים.

מרווה ריחנית- עלים לחליטה ועפצים אכילים.