הרדופנין הציצית

הרדופנין הציצית-עלים ושורשים אכילים חיים