רקפת (עליםאכילים רק לאחר בישול) עוקצי הפרחים אכילים חיים

רקפת-פקעת רעילה! עלים רעילים! העלים אכילים רק לאחר בישול. הפרחים ועוקציהם אכילים חיים.(צמח מוגן)