טוריים

טוריים מצויים-כל חלקי הצמח אכילים חיים,(חריף)