כלך (רעיל)

כלך-רעיל! רק התפרחות הסגורות בצבע צהבהב אכילות לאחר טיגון