עירית גדולה

עלים רעילים!   הפרחים אכילים חיים ושורשים הצהובים בהירים לאחר בישול,החומים לא אכילים