קלע מחבל שמתפצל בכף וחוזר להיות חבל אחד בצד שני

קלע מחבל שמתפצל בכף וחוזר להיות חבל אחד בצד שני