שועל רגל קדמית,הכרית אופיינית לעקיבה של שועל

שועל רגל קדמית,הכרית אופיינית לעקיבה של שועל