הסוואה

סרטון הסוואה -'בני אדמה'-תוך כדי סדנה אדם יוצא מתחת לאף של האנשים שישבו לידו ולא ראו אותו.

סרטון  נוסף -אדם מוסווה בתרגיל בקורס השנתי…