מיומנויות חיים קדומות

בלימוד מיומנויות הקיום אנו מגלים מחדש שכל צרכינו נמצאים בשפע בכל מקום מאוכל ומים ועד מחסה וכלים.

יש בתובנה זו משהו עצום שחושף את מה שהתרבות המערבית מטשטשת – הטבע הוא הבית האמיתי ! אנו לא תלויים במערכת הכלכלית – בכל זמן ובכל מקום יש לנו הכל מידיו של הבורא אם רק נשכיל לראות ולהקשיב למה שסביבנו ומה שבתוכנו.