גששות
גששות

 

גששות היא השער למודעות ולהיכרות עם העולם,עם הטבע,עם החיה, האדם והעצמי…
העולם נקרא עולם על שם ההיעלם המצוי בו, הטבע נקרא טבע כי הוטבע בו טביעת מהותו של הנעלם .דברים רבים נפלאים ומסתוריים של הרוח והחומר נעלמים מהעין במבט שטחי.
תפקידינו בעולם לעקוב אחר טביעתו של המטביע ולחשוף את הנעלם… על זה נאמר במסורת היהודית-"עולם הזה דומה לפרוזדור לעולם הבא"-דרך הבנת עולם החומר מבינים את עולם הרוח.

הגששות שמשה את האדם מאז ומעולם לצייד, למציאת אנשים ובע"ח, ולשחזור אירועים. ובנוסף ככלי ודרך להסתכלות על העולם. הגשש מבחין בכל דבר ורואה כל פרט. שואל על כל דבר –מה קרה פה? מה זה מלמד אותי? גם במישור הפשוט וגם בחיים .
העין של הגשש קולטת כל שינוי וכל חידוש. התנהגות שונה של חיה או אדם לא תחמוק מעינו. הוא מודע לכל. לשינויים בעצמו לשינויים באוויר לשינויים בחושיו או לשינויים אצל בעלי החיים.

הגשש נדרש להכיר את כל מהלכי הטבע על בוריים בכל עונה, בכל אזור ובכל שעה. את הצמחים המקומיים את צורות הפציעה שלהם כשדורכים עליהם או לידם, את זמני ההחלמה שלהם והמופעים השונים בהתאם למזג האוויר באותם ימים. את תגובת האדמה למשקלים שונים ברמות לחות שונות ואת בליית העקבות בכל שטח ובכל רמת רוח ולחות. את תבניות ההליכה של חיות ובני אדם במהירות שונה עם מטרות מסוימות, במסלולים משתנים וברגשות שונים.(אדם כועס או לחוץ לא ילך כמו אדם רגוע). ויותר מכל הגשש צריך לחבר בין כל הפרטים שהוא חושף ליצור תסריט מלא של מה קרה ולמה זה קרה דווקא כך?  לחבר בין החיות שהלכו בנתיב לבין היעד, בין הקצב בו הלכו לסיבה, ומדוע דווקא היום הלכו לשם ובימים אחרים למקומות אחרים.

חייו של הגשש בחקר מתמיד של הבריאה ודרכי החיים שהטביע הבורא בהעלם כדי לגלות על עצמו…

 

עקבות בע"ח