סיתות באבן צור
סיתות באבן צור

כלים מאבן הצור הם  ראשית היצירה והאומנות. לכן נקראת האבן "צור", כאומרת לאדם צור בי.

הצור שימש את האדם כחומר העיקרי להכנת כלים חדים טרם המצאת המתכת. כלי חפירה,כלי גילוף,ניסור וכריתת עצים,כלי קציר,כלים לעיבוד עורות,מקדחים ומרצעים,כלים להכנת האוכל, כלי צייד, וכלי מלחמה הם רק חלק מהשימושים שנעשו באבן הצור. אפילו ניתוחים ובריתות מילה נעשו בצור.

גילוי הצור הוביל למהפך בחיי המין האנושי ושינה את חייו. אין ספק שגילוי הצור כגילוי החשמל בימינו…

הצור היצירה והיצר קשורים זה בזה,ללא היצר לא הייתה יצירה לכן נתן אותו היוצר בצורה זו…

דרך עקבות ישנות אלו, מילים כתובות בסלע, אנו לומדים על התפתחות האדם על טבעו ועל עצמינו. על הצרכים שלנו והדרך להשיגם בהיבט של אנשים שחיו עם שחר האנושות.

סרטון על סיתות בלתי ישיר

סרטון על הפקת נתזים פשוטים

הפקת נתזים בינוניים

הפקת נתזים ענקיים לאבן יד

הפקת להבים ארוכים