קליעה

ללמוד מודעות מסלסלה

סלסלה מכווץ

מבנה הסלסילה ופעולת הקליעה משקפים את עולם המודעות שלנו- הקליעה מורכבת מענפים, שכל אחד מן הסתם שונה מחברו, וכשהוא בפני עצמו הוא חלש ותועלתו מועטה.

לעומת זאת הסלסילה מורכבת מהמון ענפים הקלועים יחד ולכולם חשיבות דומה –לולא אחד מהם הסלסילה כבר חלשה יותר. כל ענף מחזיק את חבריו והם מחזיקים אותו, שיתוף הפעולה והשוויון בין כולם יוצר מארג חזק ויפה השווה יותר מסך החלקים שלו. ביחד הוא גם יכול לשמש ולתרום למטרה מסוימת.
כך גם אנו בהתחלה חושבים על עצמינו ושאנו חשובים ושווים אך בסוף אנו רק ענף ששוה כשהוא יודע להשתלב ולהחזיק אחרים, לתרום לשלימות הכלי הגדול יותר-החברה/העולם.
כמו דגם הקליעה וכמו גם בתהליך הקליעה, אנו מתחילים מהמרכז והחוצה בתנועה מעגלית, ועם הזמן המעגלים מתרחבים, הקשרים בין הענפים מתהדקים והכלי ויכולותיו גדלים.

בדיוק כמו בהליכת שועל, במדיטציה, בתהליך הגדילה שלנו, ובתהליך הקליעה. בהתחלה אנו במודעות נמוכה ובראשינו מחשבות, תכנונים ושאלות. אט אט אנו גולשים למודעות רחבה יותר המקושרת ליותר צמחים, בע"ח ואנשים סביבנו ומחוצה אלינו, וככל שאנו שוקעים פנימה אנו מרחיבים את ההקשבה ואת הלב מ"עצמינו" כלפי העולם, מתחברים ומרגישים את הצורך לאהוב, לתת, לתרום, לקבל ולהיות חלק, ומבינים שכל תנועה על קורי העכביש-מארג החיים משפיעה על כל הברואים המקושרים בה

סלסילה1 מכווץ