vigam'בני אדמה' הנו ארגון ששם לו למטרה לחבר אנשים אל עולם הטבע ואל מקומו של האדם בעולם, דרך מיומנויות החיים של תרבויות קדומות שחיו קרוב לטבע.

זאת, מתוך תפיסה שהאדם נברא כדי לחיות בגן העדן המקיף אותנו – הטבע – ולא במרדף המתיש שבין קירות הבטון המכוניות והשעון. ומתוך הבנה שניתן ללמוד חכמה עמוקה מהתרבויות העתיקות שאולי הבינו את הקשר ההכרחי והמולד שלנו לטבע לרוח ולתפקידנו בעולם.

אנו לא חוזרים אחורה…
כשהתרחקנו מהטבע איבדנו דברים בסיסיים שהכרחיים לקיומינו בשפיות. שלווה,שפע,זמן,רוח,אהבה ושיתוף הפכו למרדף ותחרות ללא תכלית.
אנו לומדים מאנשים שכבדו את הטבע, ראו בו מתנת האל ולא המירו אותו לרכוש פרטי.
אנו לומדים את האחריות שלנו למעשינו,את כוח הבחירה שבידינו והיכולת לשנות לטוב ולרע.

מתוך מיומנויות החיים אנו לומדים על עצמינו,על צרכינו האמתיים, ועל היחס שלנו אל האדם האדמה והבורא,מנסים להשיב את מה שאבד ומנסים להיות שלמים יותר וטובים יותר.